Ny VD i Innovative-IT

Report this content

Ny VD i Innovative-IT Ulf Zetterberg, VD i Innovative-IT som är ett dotterbolag till TurnIT, har idag på egen begäran lämnat sin tjänst. Till ny tf VD har utsetts Jan Lundberg. TurnIT AB är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens Attract40-lista. TurnIT har 1150 anställda och affärsidén är att verka som IT-partner samt att genom förvärv av tillväxtbolag inom olika områden av IT-marknaden kunna erbjuda en IT-aktie med lägre risk än genomsnittet. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Supplies, Software, Communication, Consulting och Outsourcing. Därutöver ingår TurnIT Development som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Stockholm den 2 oktober 2000 TurnIT AB (publ) För mer information Peter Enström, Verkställande direktör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0705-74 99 82 Jan Lundberg,VD Innovative-IT, Tel: 08-622 95 00, Mobil: 0705-71 41 24 www.turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01490/bit0002.pdf

Dokument & länkar