Fokus på varumärke och kännedom för Insiderfonders nya styrelse

I samband med Insiderfonder AB:s årsstämma 27 juni 2016 valdes två nya personer in i bolagets styrelse. Carl-Viggo Östlund valdes till ordförande och Adrian Westman till ledamot. Insiderfonders grundare och VD Erik Lidén omvaldes som ledamot. Den nya styrelsen har tillsatts med särskild tyngd på verksamhets- och varumärkesutveckling och kommer bland annat lägga fokus på att stärka kännedomen om den unika Insidermodellen.

”Insiderfonder har under de senaste åren lagt stort fokus på att förfina sin automatiserade modell och vi är nu redo att ta nästa steg i bolagets utveckling, där vi vill öka kännedomen om Insidermodellens unika och framgångsrika förvaltning. Med utnämningen av Carl-Viggo och Adrian till styrelsen fokuserar vi nu tydligt på att ytterligare befästa vårt varumärke på marknaden”, säger Erik Lidén, grundare och VD för Insiderfonder.

”Insiderfonder är ett mycket spännande bolag med en modell som är unik i sitt slag och ligger helt rätt i tiden – den är modern, enkel att förstå och kostnadseffektiv. Jag tror starkt på produkten och ser stora möjligheter att göra den till ett naturligt val för fondspararen”, säger Carl-Viggo Östlund, nytillträdd ordförande för Insiderfonder.

Carl-Viggo Östlund har lång erfarenhet av att leda och utveckla bolag och har sedan 1985 varit VD för en rad olika verksamheter i olika branscher och regioner. Under de senaste 12 åren har han varit engagerad i bank- och försäkringsbranschen, senast som VD för SBAB Bank. Han innehar idag ett antal styrelse- och rådgivningsuppdrag samt är verksam i flera startup-bolag.

Adrian Westman har mångårig erfarenhet från finansiell och varumärkesdrivande kommunikation. Han är idag verksam som seniorkonsult hos strategiska kommunikationsrådgivaren Fogel & Partners och har tidigare bland annat varit informationschef för Nordnet och SBAB Bank samt IR-chef för Evolution Gaming.

Erik Lidén är grundare, verkställande direktör och ansvarig förvaltare för Insiderfonders fonder. Han har en bakgrund som ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

Insiderfonder förvaltar idag 7 fonder enligt Insidermodellen – en unik forskningsbaserad modell som systematiskt söker efter mönster i insiders aktieaffärer, vilket vetenskapligt bevisats vara mycket vinstgivande att följa. Placeringsbesluten genereras i en helt automatiserad process. Under 2015 slog 6 av 7 fonder sina jämförelseindex. Motsvarande utfall hittills under 2016 är 5 av 7.

För mer information, kontakta
Erik Lidén
070-270 95 41

Taggar:

Dokument & länkar