Insiders på köpsidan för tredje månaden i rad

Insiderindex visar att insynspersoner köper mer än normalt för tredje månaden i rad och i hälsovårds- och sällanköpsbolag är affärerna nästan uteslutande köp. Det visar Insiderfonders rapport Insideranalys för december.

Rapporten visar att Insiderindex noterades till 184 i december. Det innebär att indexet överstiger 150 för tredje månaden i rad, vilket indikerar att insynspersonerna köper i större utsträckning än vad som är normalt. I flera branscher är köpandelen högre än normalt, exempelvis var köpandelen i hälsovårdsbolag 88 procent och i sällanköpsbolag 91 procent.

Den positiva stämningen understryks av att försäljningarna, som ökade i storlek från september till november, nu minskar. Den vanligaste försäljningen i december uppgick till 209 000 kronor att jämföra med 371 000 kronor under november. Det vanligaste köpet under månaden hamnar på 79 000 kronor.

- Nära börstoppar brukar insynspersonerna historiskt sälja för stora belopp. Med tanke på de senaste årens börsuppgångar är jag därför extra intresserad av hur stora försäljningarna är just nu. En minskande säljstorlek får betecknas som positivt i det korta perspektivet, säger Erik Lidén investeringsansvarig på Insiderfonder.

POSITIVT I AUSTRALIEN

Utanför Sveriges gränser var det positiva tongångar och Insiderfonders globala Insiderindex noterade årets högsta notering på 140. Positivast insynspersoner under 2017 registrerades i Australien där Insiderindex i snitt uppgick till 148.

- Om insynspersonerna är positiva över en längre period brukar det synas i kurserna förr eller senare. Så har det sett ut i Australien där Sydneybörsen steg under årets tre sista månader med 6 procent, säger Erik Lidén.

MÅNADENS INSIDERAKTIE – ARJO

Det nyligen Getinge-avknoppade medicinteknikbolaget Arjo utsågs till månadens insideraktie. I samband med noteringen i december köpte sju insynspersoner aktier och de köpte också syntetiska optioner av huvudägaren Carl Bennet.

- Många insynspersoner som köper är positivt och dessutom ökade Carl Bennet och är därmed röstmässigt en större ägare i Arjo än i Getinge. Det samlade agerandet av insynspersonerna vittnar om att Arjo-aktien går en spännande framtid till mötes, säger Erik Lidén.

Den fullständiga rapporten finns på http://insiderfonder.se/wp-content/uploads/2018/01/Insideranalys_1712.pdf 

 

För mer information, kontakta:

Erik Lidén, 070-2709541 eller erik.liden@insiderfonder.se

www.insiderfonder.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nära börstoppar brukar insynspersonerna historiskt sälja för stora belopp. Med tanke på de senaste årens börsuppgångar är jag därför extra intresserad av hur stora försäljningarna är just nu. En minskande säljstorlek får betecknas som positivt i det korta perspektivet.
Erik Lidén, investeringsansvarig på Insiderfonder
Om insynspersonerna är positiva över en längre period brukar det synas i kurserna förr eller senare. Så har det sett ut i Australien där Sydneybörsen steg under årets tre sista månader med 6 procent.
Erik Lidén
Många insynspersoner som köper är positivt och dessutom ökade Carl Bennet och är därmed röstmässigt en större ägare i Arjo än i Getinge. Det samlade agerandet av insynspersonerna vittnar om att Arjo-aktien går en spännande framtid till mötes.
Erik Lidén