Endast var fjärde svensk har återgått till att konsumera kultur – trots borttagna restriktioner

Report this content

Så många som 27 procent av svenskarna svarar att de inte alls har återgått till att konsumera kultur på fysiska platser som salonger, biografer, teatrar och konsertlokaler, nu när restriktionerna har släppts. Endast 26 procent säger sig har gjort det helt. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas kulturvanor som genomförts för tredje året i rad.

Undersökningen, som tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Folkets Hus och Parker, Svensk Scenkonst, Helsingborgs Stad och Göteborgsoperan baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år över hela landet. Resultaten ger en bild av hur kulturvanorna förändrats under pandemiåren.

Under 2021 störtdök andelen som konsumerade kultur på fysiska platser som en direkt följd av de restriktioner som rådde. Sedan restriktionerna släpptes i februari i år syns en återgång, men det är långt ifrån som vanligt.

- Vi har levt med olika restriktioner till och från i två år. Trots att många har saknat att dela kulturupplevelser med andra, är återgången till salonger och scener försiktig. 28 procent svarar att pandemin i ganska- eller mycket stor utsträckning har påverkat deras kulturvanor, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Den uteblivna kulturkonsumtionen i fysiska lokaler som exempelvis scenkonst har inte i någon större utsträckning ersatts av digitala alternativ. 39 procent säger sig konsumera kultur dagligen, samtidigt har andelen som det senaste året har använt någon av de speciella streamingtjänsterna för teater, dans, konsert eller opera varit så låg som 7 procent, trots att det tidvis varit det enda sättet att ta del av det.

Undersökningen visar också att:

• Nästan alla konsumerar kultur. Endast tre procent svarar att de inte konsumerar kultur överhuvudtaget.

• Varannan säger sig ha lyssnat på en podcast den senaste månaden. Även bland de äldsta respondenterna (65-70 år) är andelen som säger sig ha gjort det relativt hög (29 %).

• Fler föredrar mindre lokala kulturevenemang framför större evenemang med mycket folk.

Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som under april 2022 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Det innebär att när intervjuerna genomfördes hade besöksrestriktionerna för fysiska kulturetablissemang varit borttagna i ca två månader. Samtliga resultat finns sammanfattade i rapporten ”Framtidens Kulturkonsumtion”. För mer information om undersökningen och rapporten kontakta Susanna Östlund susanna@strandberghaage.se 0768 00 14 41

Prenumerera