Majoriteten av svenskarna kan tänka sig AI-baserad kultur

Report this content

15 procent kan tänka sig att se en film som är helt skapad av AI. Lika många kan tänka sig att lyssna på en helt AI-producerad låt. Det är endast 44 procent som svarar att de inte kan tänka sig någon form av AI-baserad kultur. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas kulturvanor.

Det är fjärde året som undersökningen genomförts, i år tillsammans med Svensk Scenkonst, Folkoperan, 2Entertain och Järfälla kommun.

Resultaten, som baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 70 år, visar att 43 procent är villiga att konsumera kultur som är skapad med stöd av AI och att hela 28 procent är beredda att konsumera kultur som är helt skapad av AI. De yngre är betydligt mer positiva till AI-baserad kultur än vad de äldre är. Boende i storstadsområden är också generellt mer positiva till det, än boende i resten av landet.

”Vi kan från andra undersökningar se att svenskarna har en positiv inställning till AI, men att så många anförtror AI att skapa den kultur de konsumerar är ändå något oväntat”, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Undersökningen visar också att:

• Andelen som helt har återgått till att konsumera kultur på fysiska platser sedan restriktionerna släpps, har ökat med 20 procentenheter det senaste året.

• Andelen som någon gång spelar upp en film/serie/Youtube/podcast/ljudbok i annan hastighet än normalt ökar.

• Andelen som säger sig ha läst en bok eller tidning/magasin under det senaste året har minskat sedan 2020, inom alla målgrupper.

Undersökningen innefattar svar från 1 000 personer i Sverige mellan 16 och 70 år, intervjuade i maj 2023 genom Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Framtidens Kulturkonsumtion”. För mer information om rapporten kontakta Clara Isaksson, 0702 87 20 09, clara.isaksson@strandberghaage.se