Oro för digital integritet ökar i spåren av pandemin

Report this content

Svenskarna har blivit mer oroliga för hur deras personliga information hanteras digitalt som följd av coronapandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas syn på digital integritet. Det är sjunde året i rad som undersökningen genomförts av Insight Intelligence, i år tillsammans med Karlstads universitet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och IAB Sverige.

Oron för hur ens personliga information hanteras digitalt har ökat markant de senaste åren. Det är en oro som blivit mer påtaglig under pandemin, när våra liv blivit mer digitala. Tolv procent säger sig ha blivit mer oroliga för hur deras information hanteras som en direkt följd av pandemin.

Resultaten visar en tydlig korrelation mellan ökad kunskap och oro. Andelen som är medvetna om hur deras information samlas in och andelen som är oroliga för hur den hanteras har båda fördubblats sedan 2015.

- Den ökade oron beror inte nödvändigtvis på att vi delar mer information utan snarare på en ökad förståelse för i vilken omfattning den samlas in, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Attityderna skiljer sig dock markant beroende på vem som samlar in informationen och vad den ska användas till. När det kommer till nationella utredningar och forskning är majoriteten okej att dela sin information, men för individanpassade produkter och tjänster är det få som är det.

Förtroendet för bankers hantering av personlig information digitalt har minskat med 18 procentenheter sedan 2015. Parallellt har motsvarande förtroende för offentlig sektor ökat med 21 procentenheter under samma period.

Övriga resultat från undersökningen

• Åtta av tio ser större risker än fördelar med att använda sociala medier

• Varannan undviker att göra vissa saker digitalt på grund av oro för hur informationen ska hanteras

• Unga är generellt mer öppna att dela information än äldre


Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som under januari 2021 har intervjuats genom Sifos riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Delade Meningar”. Undersökningen och rapporten har tagits fram i samarbete med Jacob Dexe på forskningsinstitutet RISE. För att ta del av rapporten eller övriga frågor, kontakta Klas Davidsson klas@strandberghaage.se 0736757098
 


Prenumerera

Dokument & länkar