Unga kvinnor: skolan ger inte tillräckligt med kunskaper inom it

Report this content

64 procent av kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år tycker inte att skolan har gett dem tillräckliga kunskaper inom it. Det visar en ny undersökning som Insight Intelligence tagit fram tillsammans med Pulsen Data, Soluno, Akavia och Linnéuniversitetet.

Det är sjunde året som 1000 unga kvinnor i Sverige har intervjuats om synen på it som bransch och yrke. Resultaten visar att endast var tionde av de svarande säger sig ha blivit mer intresserad av it genom skolan. Samtidigt anser majoriteten (64 %) att skolan inte gett dem tillräckliga kunskaper om it. På frågan om vad som mest sannolikt skulle kunna öka intresset av it, svarar var fjärde ”om det lärs ut mer i skolan”.

- Resultaten går linje med tidigare års undersökningar och visar på vilken stor potential som skolan har i att främja intresset för it bland kvinnor. Det handlar inte nödvändigtvis om mer programmering på schemat utan också att skolan blir bättre på att förklara vad it innebär och vilken roll det har i formandet av samhället, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Endast sex procent svarar att de jobbar med it idag, men hela åtta av tio tycker att det är viktigt att fler kvinnor arbetar inom it (82 %). En av kvinnorna i undersökningen utrycker det som: ”Eftersom det är it-branschen som jobbar med framtida lösningar och produkter finns det en möjlighet att påverka samhället, något som båda kön bör göra”.

Andra resultat från undersökningen:

• Det som främst hindrar en från att arbeta inom it är att det inte passar ens personlighet. Hela 71 procent av de som inte vill jobba med it svarar det.

• Var sjätte upplever att teknik som de använder i sin vardag inte är lika anpassad för kvinnor som för män

• En av tio har blivit mer intresserade av att arbeta med it som följd av pandemin


Undersökningen baseras på svar från 1000 kvinnor mellan 16 och 30 år över hela Sverige som under januari 2021 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten finns sammanfattade i rapporten ”Unga Kvinnor och it 2021”. För att ta del av rapporten eller övriga frågor, kontakta Klas Davidsson klas@strandberghaage.se, 073 675 70 98

Prenumerera

Dokument & länkar