• news.cision.com/
  • INSITE/
  • Börsaktuella Insite utvecklar världens första mobila e-learningutbildningar

Börsaktuella Insite utvecklar världens första mobila e-learningutbildningar

Report this content

Börsaktuella Insite utvecklar världens första mobila e- learningutbildningar Det snabbväxande e-learningbolaget Insite utvecklar världens första mobila interaktiva utbildningsapplikationer, som baseras på den s k Bluetooth- teknologin. Kurserna kommer att lanseras till ett flertal svenska storföretag under hösten. Insite-aktien är inofficiellt noterad på H&Q:s Tech Market. Grunden i Insites mobila interaktiva utbildningsapplikationer är den s k Bluetooth-teknologin, vilket ger trådlös tillgång till Internet. Informationen levereras till mobiltelefonerna från en server. Applikationerna byggs på s k WML-standard, vilket är den vanligaste standarden inom mobilt internet. Insite tillhandahåller den pedagogiska kompetensen i applikationerna medan Insites partners på hård- och mjukvarusidan svarar för den tekniska lösningen. Insite utvecklar f n ett flertal applikationer för svenska storföretag, som kommer att lanseras till slutkonsumenterna under de närmaste månaderna. Insite kommer inom kort själva att börja använda en mobil e- learningutbildning i form av en intern mobil säljutbildning som företagets säljare kan genomgå under exempelvis resor. - Mobil e-learning ger användarna en frihet som inte kunnat förknippas med tidigare utbildningar. Kombinationen av mobilitet, kreativa och underhållande interaktiva utbildningslösningar i samarbete med utvecklingen av ny teknik för terminaler och grafik ger en helt ny dimension till "det livslånga lärandet", säger Insites verkställande direktör Michael Koch. - Med mobil e-learning kan Insite bibehålla och stärka vår ställningen på den globala e-learningmarknaden. Mobila och interaktiva utbildningar kan mycket väl bli den s k "killer application" som många stora företag och analytikerfirmor försöker lokalisera som huvudtillämpningen av mobilt Internet. Insite blev i juni medlem i Mobile Applications Initiative(MAI). MAI är en organisation för applikationsutveckling för det kommande GPRS-mobilnätet. I augusti blev Insite "Early Adapter" i SIG Bluetooth, som standardorganisationen bakom Bluetooths trådlösa teknologi. Insite deltar dessutom under hösten i Sveriges Tekniska Attachéers projekt "Mobile Vision". Om Insite: Insite AB är ett av landets största renodlade interaktiva utbildningsföretag och har de senaste månaderna expanderat mycket snabbt såväl geografiskt som storleksmässigt från sitt huvudkontor i Göteborg. Insite sysselsätter numera cirka 90 personer i Göteborg, Bollnäs, Säffle, Stockholm och Malmö, samt i fyra länder utomlands (Spanien, Italien, Norge och Schweiz). Insite förvärvade i somras det Genève-baserade konsultbolaget MTSI, med ett tjugotal anställda i fyra länder. Insite är därmed ett av Sveriges största interaktiva utbildningsföretag, och det största renodlade e-learningbolaget. Insites affärskoncept är att förstärka kunskapsintensiva företags konkurrenskraft genom effektiva och innovativa e-learninglösningar samt den strategiska implementationen av dessa. Insite erbjuder skräddarsydd interaktiv utbildning åt större företag på den internationella marknaden. Insites kunder återfinns bland världens mest kunskapsintensiva företag, exempelvis Bank of America, Berendsen, MeritaNordbanken, SEB, Schlumberger, Audi, Atlas Copco, Porsche, Volvo och Tetra Pak. Målet för Insite är en fortsatt snabb expansion i syfte att bli en av Europas största leverantörer av interaktiva och simulationsbaserade utbildningar över Internet. Dessutom avser bolaget att etablera en närvaro på den amerikanska marknaden inom en snar framtid. För att säkra kapital för denna tillväxt offentliggjorde bolagets styrelse och ägare nyligen planer på att genomföra en notering av Insites aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Som ett delmål är aktien sedan 20 juli noterad på Hagströmer & Qvibergs Tech Market. IT-investmentbolagen Speed Ventures AB och MVI är de största enskilda ägarna i Insite. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Koch, CEO, tel: 031-720 82 00 eller Henrik Svensson, informationsansvarig, tel: 0709-778 202 eller Jimmy Sjökvist, forsknings- och utvecklingschef, tel: 031-720 82 60 Ytterligare information återfinns på www.insite.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar