Insite förstärker ledningen

Insite förstärker ledningen Det snabbväxande e-learningföretaget Insite har förstärkt sin ledning med tre erfarna personer: Jonas Berg är företagets nya ekonomi- och finansdirektör, Pål Rangaard är ny Managing Director för Sverige, medan Henrik Svensson är ny marknads- och informationschef. Insite AB utvecklar och tillhanda-håller utbildnings- och informationslösningar med spetskompetens inom bl a "e-learning". Insites aktier noterades nyligen på H&Q:s Tech Market och bolaget avser att söka notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Insite AB är ett av landets största renodlade interaktiva utbildningsföretag och har de senaste månaderna expanderat mycket snabbt såväl geografiskt som storleksmässigt från sitt huvudkontor i Göteborg. Insite sysselsätter numera cirka 95 personer i Göteborg, Bollnäs, Säffle, Malmö och Stockholm, samt i fyra länder utomlands (Spanien, Italien, Schweiz och Norge). Insite förvärvade i somras det Genève-baserade konsultbolaget MTSI, med ett tjugotal anställda i fyra länder. Insite är därmed ett av Europas största interaktiva utbildningsföretag, och det allra största renodlade e-learningbolaget. Målet för Insite är en fortsatt snabb expansion i syfte att bli en av Europas största leverantörer av interaktiva och simulationsbaserade utbildningar över Internet. Bolagets styrelse och ägare har aviserat planer på att genomföra en notering av Insites aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Som ett delmål är aktien sedan 20 juli noterad på Hagströmer & Qvibergs Tech Market. Som ett led i expansions- och börsplanerna har bolagets ledning nyligen förstärkts på ett flertal poster: Jonas Berg är ny ekonomi- och finansdirektör (Chief Financial Officer, CFO) för Insite, med placering vid företagets huvudkontor i Göteborg. Jonas Berg kommer närmast från Volvo där han under de sista fem åren varit CFO för Volvo Polen. Jonas har hos Volvo arbetat inom affärsområdena Lastvagnar och Buss med olika controlleruppdrag. Jonas Berg får hos Insite ansvar för bolagets hela ekonomiska och finansiella rapportering, inklusive redovisning och budgetplanering. Henrik Svensson är ny marknadschef och informationsansvarig (Chief Marketing Officer, CMO) för Insite, med placering vid företagets kontor i Stockholm. Henrik kommer närmast från en post som marknadsansvarig vid Sveriges Utbildningsradio, och har en tidigare bakgrund i strategisk och taktisk marknadsföring, affärsutveckling samt internationell projektledning. Pål Rangaard har anställts som Managing Director för Sverige med placering vid företagets kontor i Göteborg. Pål kommer närmast från en tjänst som controller vid Docendo Läromedel. Pål har dessutom erfarenhet från ett flertal bolagsetableringar med ansvar för uppbyggnad av administrativa enheter. Övriga personer i ledningen är Michael Koch, verkställande direktör (CEO) samt Thomas Röckert, vice verkställande direktör (COO). Insites affärskoncept är att förstärka kunskapsintensiva företags konkurrenskraft genom effektiva och innovativa e-learninglösningar samt den strategiska implementationen av dessa. Insite erbjuder skräddarsydd interaktiv utbildning åt större företag på den internationella marknaden. Insites kunder återfinns bland världens mest kunskapsintensiva företag, exempelvis Bank of America, Berendsen, MeritaNordbanken, SEB, Schlumberger, Audi, Atlas Copco, Porsche, Volvo och Tetra Pak. Målet för Insite är en fortsatt snabb expansion i syfte att bli Europas ledande leverantör av interaktiva och simulationsbaserade utbildningar över Internet. Dessutom avser bolaget att etablera en närvaro på den amerikanska marknaden inom en snar framtid. Insite handlas idag på H&Q Tech Market och har avsikt att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. IT-investmentbolagen Speed Ventures AB och MVI är de största enskilda ägarna i Insite. För ytterligare information kontakta: Michael Koch, verkställande direktör, Insite AB Tel: 031-720 82 22 E-post: michael.koch@insite.se Ytterligare information återfinns på www.insite.se. Fotografier på Pål Rangaard, Henrik Svensson samt Jonas Berg återfinns på: http://www.insite.se/press/images/pal.jpg http://www.insite.se/press/images/henrik.jpg http://www.insite.se/press/images/jonas.jpg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar