Nordiskt samarbete om e-learning

Nordiskt samarbete om e-learning IT Fornebu Knowation AS och det svenska företaget Insite AB har ingått ett samarbetsavtal om att gemensamt utveckla multimediaprogram för utbildning. - De två företagen vill på detta sätt stärka sina positioner som betydande aktörer inom e-learning i de nordiska länderna, säger VD i IT Fornebu Knowation Bjarne Aamodt. - Samarbetet gör att företagen stärker sin kompetens och kapacitet att tillfredsställa kundernas utbildningsbehov genom att erbjuda utbildningsprogram och kurser i hela Norden, påpekar Aamodt. Insite i e-learningens framkant VD i Insite AB, Michael Koch, ser fram emot ett nära samarbete mellan Insite och Knowation, och tror att de gemensamt kan utveckla ny teknologi för e-learning. - Insite jobbar i frontlinjen med e-learning och kan bidra med affärs-, produktions-, och innovationskunskap, betonar Koch. Koch säger att Knowations kombination av nätbaserad utbildning och utbildning i lokaler för e-learning gör att företaget är speciellt intressant att arbeta med. - Den fysiska miljön i lokaler för e-learning är en stor styrka. Den utnyttjar fördelarna med både nätbaserad utbildning och utbildning i ett socialt sammanhang, påpekar Koch. Konvertering av traditionella kurser. Som tidigare meddelats har Knowation avgivit en avsiktsförklaring om förvärv av Merkantildatas utbildningsverksamhet. Till följd av detta kommer Knowation att ha ett stort behov av att konvertera traditionella klassrumskurser till multimedia-/nätbaserade kurser. Avtalet med Insite säkrar kompetens och resurser för oss också på detta område, framhåller Aamodt. Företagen Insite Insite AB är ett av landets största renodlade interaktiva utbildningsföretag och har de senaste månaderna expanderat mycket snabbt såväl geografiskt som storleksmässigt från sitt huvudkontor i Göteborg. Insite sysselsätter numera cirka 90 personer i Göteborg, Bollnäs, Säffle, Stockholm och Malmö, samt i fyra länder utomlands (Spanien, Italien, Norge och Schweiz). Insite förvärvade i somras det Genève-baserade konsultbolaget MTSI, med ett tjugotal anställda i fyra länder. Insite är därmed ett av Sveriges största interaktiva utbildningsföretag, och det största renodlade e-learningbolaget. Insites affärskoncept är att förstärka kunskapsintensiva företags konkurrenskraft genom effektiva och innovativa e-learninglösningar samt den strategiska implementationen av dessa. Insite erbjuder skräddarsydd interaktiv utbildning åt större företag på den internationella marknaden. Insites kunder återfinns bland världens mest kunskapsintensiva företag, exempelvis Bank of America, Berendsen, MeritaNordbanken, SEB, Schlumberger, Audi, Atlas Copco, Porsche, Volvo och Tetra Pak. Målet för Insite är en fortsatt snabb expansion i syfte att bli en av Europas största leverantörer av interaktiva och simulationsbaserade utbildningar över Internet. Dessutom avser bolaget att etablera en närvaro på den amerikanska marknaden inom en snar framtid. För att säkra kapital för denna tillväxt offentliggjorde bolagets styrelse och ägare nyligen planer på att genomföra en notering av Insites aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Som ett delmål är aktien sedan 20 juli noterad på Hagströmer & Qvibergs Tech Market. IT-investmentbolagen Speed Ventures AB och MVI är de största enskilda ägarna i Insite. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Koch, CEO, tel: 031-720 82 00 Björn Tollefsrud, MD Insite Norway, tel +47 22 29 26 16 Ytterligare information återfinns på www.insite.se. IT Fornebu Knowation IT Fornebu Knowation AS arrangerar nya lösningar inom utbildning och kompetensutveckling med huvudfokus på e-learning. Knowation erbjuder e- learning för företag, offentlig förvaltning och organisationer. Knowation tror på en process där aktiv inlärning och social samverkan är väsentliga för inlärningsresultatet. Därför kombinerar Knowation nätbaserade inlärningsaktiviteter med aktiviteter i de fysiska lokalerna för e- learning. Denna kombination ökar flexibiliteten, reducerar kostnaderna och gör kursdeltagaren mera involverad i inlärningsprocessen. Knowation har prövat ut denna utbildningsform i pilotprojekt sedan 1998. Mer information hittar du på www.knowation.com Kontaktperson: VD Bjarne Aamodt, tel: +47 67 83 04 00, mobil: +47 900 21 298 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar