Årsredovisning 2008

Insplanet meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga årsredovisningen för 2008 på bolagets hemsida.
Årsredovisningen kan laddas ned från Insplanets hemsida: www.insplanet.com.
Insplanet årsstämma hålls den 11 maj 2008.

Taggar:

Prenumerera