Årsredovisning 2012

Report this content

Insplanet meddelar idag att årsredovisningen för 2012 finns på bolagets webbplats.

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via info@insplanet.com.

Insplanets årsstämma hålls den 15 maj 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Wilton, VD eller Tomas Jonson, CFO, Insplanet på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

Taggar:

Prenumerera