Bilförsäkringar dyrare och prisskillnaderna ökar

Under årets första kvartal steg priserna på både bilförsäkringar och boendeförsäkringar. Samtidigt ökade prisskillnaderna mellan de billigaste och de dyraste försäkringserbjudandena kraftigt. Det visar Insplanets Försäkringsprisbarometer för första kvartalet år 2010.

”De sjunkande priser på bilförsäkring vi såg under hösten var tyvärr bara tillfälliga. Under vintern har priserna vänt upp igen. Bilförsäkringen har blivit 10% dyrare sett över ett helt år”, säger Erik Lif, informationschef på Insplanet. Boendeförsäkring som sjönk i pris under nästan hela förra året, har vänt uppåt igen. Hemförsäkringar blir dyrare för andra kvartalet i rad och ett trendbrott kan konstateras. Villaförsäkring pendlar upp och ner i priser mellan kvartalen. Prisskillnaderna mellan de billigaste och de dyraste försäkringserbjudandena, prisvidden, ökar kraftigt. Prisvidden har det senaste kvartalet ökat med 20-40% för både bilförsäkring, hemförsäkring, och villaförsäkring. ”Storleken i siffrorna är lite förvånande. Konkurrensen är hård och då kunde man kanske snarare vänta sig snävare prisskillnader mellan olika försäkringsbolag. Den växande prisvidden kan dock tyda på ökad nischning bland försäkringsbolagen. Man har höjt pristaket för kunder och objekt man inte vill försäkra”, fortsätter Erik Lif. ”De som är passiva och inte jämför sina försäkringar regelbundet, löper högre risk än tidigare att bli sittande med onödigt dyra försäkringar. Det gäller att vara vaksam. Som enskild behöver man inte nödvändigtvis få en dyrare försäkring, om man gör regelbundna jämförelser och byter försäkringsbolag” säger Erik Lif. Försäkringsprisbarometern Genomsnittliga lägstapriser Billigast 1Kv år 2010 Förändring mot 4Kv 2009 Helår Bilförsäkring, samtliga 5 414 kr +4.2% +10.1% (Bil) Trafikförsäkring 2 695 kr +1.0% +10.2% (Bil) Halvförsäkring 3 866 kr +3.9% +6.0% (Bil) Helförsäkring 6 918 kr +4.0% +11.5% Hemförsäkring 1 105 kr +0.3% -5.2% Villaförsäkring 3 482 kr +1.6% -6.9% Prisvidd Genomsnittliga högstapriser Dyrast 1Kv år 2010 Förändring prisvidd mot 4Kv 2009 Bilförsäkring 11 221 kr +40.2% Hemförsäkring 2 360 kr +30.1% Villaförsäkring 5 648 kr +23.4% Om Insplanets Försäkringsprisbarometer Försäkringsprisbarometern grundar sig på samtliga prisfrågor som genomförs på www.insplanet.se. Prismotorn tar fram ett antal försäkringserbjudanden per förfrågan. Det lägsta respektive det högsta priserbjudandet för varje förfrågan sparas. Prisbarometern redovisar medelvärdet av de sparade lägstapriserna, uppdelat för olika försäkringstyper. Prisvidd avser här differensen mellan genomsnittliga erbjudna lägstapriser gentemot genomsnittliga erbjudna högstapriser, uppdelat för olika försäkringstyper. Redovisade priser är ej inflationsjusterade. De prisgrundande faktorerna för en enskild försäkring är många. Att en enskild försäkring kostar mer eller mindre än medelvärdet behöver inte betyda att just den försäkringen är vare sig dyr eller billig. För att jämföra vad en enskild försäkring skulle kosta hos olika försäkringsbolag, använd den kostnadsfria jämförelsetjänsten på www.insplanet.se.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Media

Media