BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån

Fjärde kvartalet
• Intäkterna uppgick till 19,3 (18,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (0,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,01) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 (-0,1) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 16,4 (14,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 10 procent.
• Tillväxt om 80 procent i förmedlad lånevolym inom produktområde privatlån (MyLoan.se) medan minskade premievolymer om 19 procent inom produktområde försäkring.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 2,9 (3,5) MSEK.
• Varumärkesbyggande investeringar om cirka 1,2 (0,7) MSEK.

Januari till december
• Intäkterna uppgick till 72,6 (80,9) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (11,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (8,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,30 (0,70) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (12,4) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 59,3 (60,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 1 procent.
• Tillväxt om 86 procent i förmedlad lånevolym inom produktområde privatlån (MyLoan.se) medan minskade premievolymer om 18 procent inom produktområde försäkring.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 13,3 (20,9) MSEK.
• Ny försäkringsprodukt under egna varumärket Redo+.
• Varumärkesbyggande investeringar om cirka 3,1 (0,7) MSEK.
• Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar