BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

Positiv utveckling i hela verksamheten med en organisk tillväxt om drygt 20 procent under det fjärde kvartalet. Resultatet belastas av fortsatt ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet.

Fjärde kvartalet
• Intäkterna uppgick till 25,1 (19,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 26 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 20 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (2,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6 (11) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (1,7) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,3 (1,7) MSEK och minoritetsandelen till -0,5 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 (1,7) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 22,3 (18,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 21 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,5 (1,5) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat kvartalets intäkter med 1,3 MSEK, rörelseresultatet med -1,1 MSEK och resultatet efter skatt med -1,1 MSEK.

Januari till december
• Intäkterna uppgick till 94,8 (80,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 18 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 14 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (10,1) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 (13) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (7,9) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 6,3 (7,9) MSEK och minoritetsandelen till -1,1 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,58) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 (11,6) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 85,2 (73,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 6,3 (7,0) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat årets intäkter med 3,3 MSEK, rörelseresultatet med -2,5 MSEK och resultatet efter skatt med -2,2 MSEK.
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,25 (0,25) SEK per aktie för räkenskapsåret.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.
 
Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (”Motormäklaren”). Motormäklaren konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227,
Grev Turegatan 5,
Box 26 000,
100 41 Stockholm,
Tel: 08-51 000 000,
www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB
Org.nr. 556585-1267,
Engelbrektsplan 2,
Box 55 691,
102 15 Stockholm, 
Tel: 08-503 01 550,
Fax: 08-503 01 561,
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar