DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2009

Fortsatt god tillväxt

Andra kvartalet > Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK. > Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (2,6) MSEK. > Resultat per aktie 0,36 (0,22) SEK. > Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (6,0) MSEK. > Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 452 MSEK. > Nytecknad premievolym uppgick till 72 (65) MSEK. > Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 169 700 (115 200) stycken. > Lansering av Redo Försäkringar. Första halvåret > Intäkterna ökade med 37 procent till 37,2 (27,2) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 88 procent till 10,3 (5,5) MSEK. > Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (4,2) MSEK. > Resultat per aktie 0,67 (0,36) SEK. > Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,8 (10,7) MSEK. > Nytecknad premievolym uppgick till 138 (128) MSEK. > Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 324 200 (244 800) stycken.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar