DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2010


​Nytecknad premievolym fortsätter att öka


Andra kvartalet

Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. 

Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 4,6 (5,5) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (4,1) MSEK.

Resultat per aktie 0,28 (0,36) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 (8,1) MSEK.

Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 411 MSEK.

Nytecknad premievolym ökade med 8 procent och uppgick till 78 (72) MSEK.

Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 138 300 (169 700) stycken.

Lansering av jämförelsetjänst för el.

Lansering av Mecano Försäkring.


Första halvåret

Intäkterna ökade med 13 procent till 42,0 (37,2) MSEK. 

Rörelseresultatet minskade med 16 procent till 8,7 (10,3) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 6,3 (7,8) MSEK.

Resultat per aktie 0,54 (0,67) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (12,8) MSEK.

Nytecknad premievolym uppgick till 153 (138) MSEK.

Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 300 900 (324 200) stycken.

 

För fullständig rapport se bifogad fil.


För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan, VD Insplanet AB (publ)

08-51 000 004, 0708-35 02 24

Henrik Ingvarsson, Ekonomichef, Vice VD Insplanet AB (publ)

08-51 000 036, 0708-30 71 81


Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. www.insplanet.se

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar