DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Intäktsrekord och ett starkt resultat

Andra kvartalet

 • Intäkterna ökade med 12 procent till 24,3 (21,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 5,8 (4,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,3 (3,2) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,37 (0,28) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 (9,0) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 3 procent och uppgick till 80 (78) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 183 600 (138 300) stycken.
 • Fortsatt stark tillväxt inom förmedling av privatlån.
 • Rickard Wilton tillträdde som VD.

Januari till juni

 • Intäkterna ökade med 8 procent till 45,3 (42,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 10,4 (8,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (6,3) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,66 (0,54) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (6,1) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 5 procent och uppgick till 146 (153) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 360 800 (300 900) stycken.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton, VD Insplanet AB (publ)
08-51 000 004, 0703-056 232, rickard.wilton@insplanet.se

Henrik Ingvarsson, CFO, Vice VD Insplanet AB (publ)
08-51 000 036, 0708-30 71 81, henrik.ingvarsson@insplanet.se

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. 

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00 
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01 
100 41 Stockholm
www.insplanet.se

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar