DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2013

Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym, tynger resultatet

Andra kvartalet
• Intäkterna uppgick till 18,6 (21,2) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (3,7) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (2,8) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,08 (0,24) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,8 (3,6) MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 16 procent och uppgick till 63 (75) MSEK.
• Antalet förmedlade försäkringar minskade med 23 procent och uppgick till 16 200 (21 100) stycken.

Januari till juni
• Intäkterna uppgick till 35,9 (40,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (5,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (4,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,35) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (6,1) MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 12 procent och uppgick till 126 (143) MSEK.
• Antalet förmedlade försäkringar minskade med 23 procent och uppgick till 32 700 (42 500) stycken.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5 
Box 26 000 
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar