DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2014

Fortsatt stark tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal på 22 procent under andra kvartalet

Andra kvartalet
• Intäkterna uppgick till 20,0 (18,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (1,2) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 22 (7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (0,9) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,26 (0,08) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (2,8) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,2 (14,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent.
• Stark tillväxt inom produktområde privatlån (MyLoan.se) som fortsätter att ta marknadsandelar och utvecklas positivt.
• Minskande premievolymer inom produktområde försäkring, även om vi kan se en stabilisering i nytecknad premievolym, om än på otillfredsställande låga nivåer.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 2,8 (3,8) MSEK.
• Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot mediautrymme inom Bonnierkoncernen, som nu utgör den näst största ägaren i bolaget.

Januari till juni
• Intäkterna uppgick till 40,0 (35,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (2,0) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 17 (6) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 5,2 (1,5) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,13) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (2,6) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 34,7 (29,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 20 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 5,3 (6,9) MSEK.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar