DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

Report this content

Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, ökade totalt med 14 procent under det andra kvartalet. Rörelseresultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilen.

Andra kvartalet
• Intäkterna uppgick till 23,4 (20,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 10 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (3,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (15) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (2,3) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,1 MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,17) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 (6,3) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 20,4 (17,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 14 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,9 (2,4) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat intäkterna med 1,1 MSEK, rörelseresultatet med -0,4 MSEK och resultatet efter skatt med -0,3 MSEK. 

Januari till juni
• Intäkterna uppgick till 44,9 (40,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 12 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 9 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (13) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,4 (4,2) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,1 MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,31) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (7,8) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 40,4 (36,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 3,4 (3,7) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat intäkterna med 1,1 MSEK, rörelseresultatet med -0,4 MSEK och resultatet efter skatt med -0,3 MSEK.

Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (”Motormäklaren”). Motormäklaren konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Om Insplanet

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.  

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71  
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com 

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar