DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013

Fortsatt minskande förnyelseintäkter i kombination med varumärkesbyggande investeringar drar ned kvartalets resultat

Tredje kvartalet
• Intäkterna uppgick till 17,5 (22,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (5,7) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (4,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,35) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 (6,3) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 14,0 (14,7) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 5 procent.
• Minskade premievolymer om 28 procent inom försäkringsförmedlarverksamheten medan tillväxt om 110 procent i förmedlad lånevolym inom låneförmedlarverksamheten (MyLoan.se).
• Förnyelseintäkterna uppgick till 3,5 (7,7) MSEK.
• Ny försäkringsprodukt under egna varumärket Redo+.
• Varumärkesbyggande investeringar om cirka 1,5 MSEK.

Januari till september
• Intäkterna uppgick till 53,4 (62,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,7 (8,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,70) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 (12,5) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 43,0 (45,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 4 procent.
• Minskade premievolymer om 17 procent inom försäkringsförmedlarverksamheten medan tillväxt om 89 procent i förmedlad lånevolym inom låneförmedlarverksamheten (MyLoan.se).
• Förnyelseintäkterna uppgick till 10,4 (17,4) MSEK.
• Ny försäkringsprodukt under egna varumärket Redo+.
• Varumärkesbyggande investeringar om cirka 2,0 MSEK.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar