DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet

Tredje kvartalet
• Intäkterna uppgick till 21,3 (17,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 22 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (1,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 22 (9) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (1,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (3,2) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 18,9 (14,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 36 procent.
• Stark tillväxt inom produktområde privatlån (MyLoan.se) som fortsätter att ta marknadsandelar och utvecklas positivt.
• Svagt minskande premievolymer inom produktområde försäkring, även om vi kan se en stabilisering i nytecknad premievolym.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 2,4 (3,5) MSEK.

Januari till september
• Intäkterna uppgick till 61,3 (53,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (3,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 18 (7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (2,7) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,23) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 (5,8) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 53,7 (43,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 25 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 7,6 (10,4) MSEK.
• Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot medieutrymme inom Bonnierkoncernen, som nu utgör den näst största ägaren i bolaget.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar