DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015 (Rättelse)

Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån

Rättelse - bilaga (delårsrapport) saknades i meddelandet.

Tredje kvartalet

• Intäkterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 9 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (4,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 13 (22) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (3,6) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,27) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 (6,8) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,8 (18,9) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 6 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 1,7 (2,4) MSEK.

Januari till september

• Intäkterna uppgick till 59,5 (61,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 3 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (11,2) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 13 (18) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (8,8) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,69) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (11,1) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 54,1 (53,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 5,4 (7,6) MSEK.

Om Insplanet

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter.Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-660 14 38, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar