DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

Stark tillväxt inom affärsområde Försäkring. Resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i  varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet.

Tredje kvartalet
• Intäkterna uppgick till 24,1 (19,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 20 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (2,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11 (13) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (2,0) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,4 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,15) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (2,1) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 21,9 (17,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 23 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,4 (1,7) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat kvartalets intäkter med 0,8 MSEK, rörelseresultatet med -1,0 MSEK och resultatet efter skatt med -0,8 MSEK. 

Januari till september
• Intäkterna uppgick till 69,1 (59,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 13 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (7,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 (13) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,2) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,5 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,46) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (9,9) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 62,3 (54,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 4,8 (5,4) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat intäkterna med 1,9 MSEK, rörelseresultatet med -1,4 MSEK och resultatet efter skatt med -1,1 MSEK.

Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (”Motormäklaren”). Motormäklaren  konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser. 
 
Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71  
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com
 
Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar