DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2016

Nyförsäljningsintäkterna ökade med 9 procent, resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i marknadsföring och affärsutveckling

Första kvartalet
• Intäkterna uppgick till 21,5 (19,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 9 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (2,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (12) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (1,9) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,09 (0,14) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 (1,5) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 20,0 (18,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 9 procent. 
• Förnyelseintäkterna uppgick till 1,5 (1,3) MSEK.

VD kommentar i sammandrag
”Under årets första kvartal ser vi en positiv utveckling i flera delar av verksamheten, vilket delvis kan skönjas i vår intäktsutveckling. Jämförelsetjänsten har haft en fin trafiktillväxt med ökade förfrågningsflöden. Förmedlingsverksamheten har också utvecklats positivt till följd av en ökad leadgenerering från jämförelsetjänsten och ett förbättrat kunderbjudande. Insplanet har i dagsläget ett bra produktutbud med en bredare leverantörsmix än på länge men det finns fortfarande stora kundgrupper vi i dagsläget inte når ut till eller har ett tillräckligt bra erbjudande för. Vi arbetar därför målmedvetet med både samarbetande försäkringsbolag och nya aktörer för att utveckla erbjudandet och därigenom ha attraktivare lösningar för fler kundsegment. Insplanet behöver fortsätta öka sin marknadsnärvaro och arbeta tillsammans med försäkringsbolag och banker som vill förändra marknaden genom att utveckla mer kundnära och transparenta produkter och tjänster.”
Daniel Soussan, VD Insplanet

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser. 

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. 

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD Insplanet AB (publ)
070-835 02 24 
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227
Tel: 08-51 000 000
www.insplanet.com 

Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar