Dyrare försäkra hemmet

Under årets andra kvartal steg priserna på hem- och villaförsäkring med 8% respektive 6%. Samtidigt fortsätter prisskillnaderna mellan de billigaste och de dyraste försäkringserbjudandena att öka, i synnerhet för villaförsäkringar. Bilförsäkringpriserna ligger mer eller mindre stilla. Det visar Insplanets Försäkringsprisbarometer för andra kvartalet i år.

”Trenden med dyrare försäkring för boendet har förstärkts. Priserna på både villaförsäkring och hemförsäkring stiger för andra kvartalet i följd” säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Enligt Försäkringsförbundets statistik ökade antalet anmälda skador för hemförsäkring med 13% och för villahemförsäkring med 21% under första kvartalet i år, jämfört med samma period året innan.

”Bakgrunden till de stigande priserna på boendeförsäkring kan variera för olika försäkringsbolag. Men att antalet anmälda skador har ökat markant kan vara en bidragande orsak till prishöjningarna, sett på en samlad nivå” säger Erik Lif.

Insplanets Försäkringsprisbarometer, Andra kv. år 2010
Billigast  Senaste kvartalet  Kv. 2 2009
Bilförsäkring, samtliga 5 453 kr +0,7% -2,0%
 (Bil) Trafikförsäkring 2 732 kr +1,4% -4,0%
 (Bil) Halvförsäkring 3 919 kr +1,4% -1,6%
 (Bil) Helförsäkring 7 225 kr +4,4% +1,7%
Hemförsäkring 1 188 kr +7,5% +8,1%
Villa/Villahemförsäkring 3 689 kr +5,9% +3,1%
Dyrast  Förändring Prisvidd, senaste kv.
Bilförsäkring, samtliga 11 311 kr +0,9%
Hemförsäkring 2 478 kr +2,8%
Villa/Villahemförsäkring 6 191 kr +15,5%

Skillnaderna mellan de dyraste respektive de billigaste försäkringserbjudandena fortsätter öka, för bil- och hemförsäkringar dock endast svagt. På villaförsäkringar har dock prisvidden ökat med 15% under andra kvartalet. De fortsatt stigande prisskillnaderna på villaförsäkringar tyder på att försäkringsbolagen ökar skiktningen av kunderna och höjer priserna mer för vissa.

”Ökad skiktning i marknaden drabbar vissa kunder mer än andra. Vilka som drabbas beror på hur varje enskilt försäkringsbolag sätter sina priser. Om man som kund jämför försäkringar och priser regelbundet löper man klart mindre risk att bli sittande med ett av de dyrare alternativen”, säger Erik Lif.

Priserna på bilförsäkringar är mer eller mindre oförändrade under det senaste kvartalet. Jämfört med motsvarande period i fjol har priserna på bilförsäkring sjunkit svagt med -2%.

Om Insplanets Försäkringsprisbarometer 

Försäkringsprisbarometern grundar sig på samtliga prisfrågor som genomförs på www.insplanet.se. Det lägsta respektive det högsta priserbjudandet för varje förfrågan sparas. Prisbarometern redovisar medelvärden av de sparade lägsta- respektive högstapriserna. Prisvidd avser differensen mellan genomsnittliga lägstapriser respektive högstapriser. Prisförändringar är ej inflationsjusterade. För att jämföra vad en enskild försäkring skulle kosta hos olika försäkringsbolag, använd den kostnadsfria jämförelsetjänsten på www.insplanet.se

För mer information kontakta: 

Erik Lif, informationschef Insplanet. Tel 08 51 000 062 eller 0704 386828. erik.lif@insplanet.com 


Om Insplanet 

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanet erbjuder privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. 

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227 Grevgatan 34 Box 26 000 100 41 Stockholm Tel: 08-51 000 000 Fax: 08-660 14 38 www.insplanet.se.  

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar