Ny Certified Adviser för Insplanet AB (publ)

Insplanet AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser från och med den 28 aug 2014.

Insplanet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
08-51 000 004
daniel.soussan[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar