Så gäller dina försäkringar om du drabbas av vårfloden

SMHI har utfärdat den allvarligaste formen av vädervarning, klass 3, för Jämtlands län, samt klass 2-varningar för Västerbottens och Norrbottens län. Varningarna avser kraftiga vattenmängder från vårflod och smältvatten. Insplanet ger råd om hur försäkringarna gäller för villor och fritidshus som drabbas av översvämning och strömavbrott.

Så gäller villa- och fritidshusförsäkringen: • Villa- eller fritidshusförsäkringen ersätter översvämningsskador som orsakas av vatteninträngning i byggnad till följd av snösmältning, stigande sjö eller vattendrag, samt skyfall i meteorologisk mening, gränsen är då minst 50 mm nederbörd per dygn. • Försäkringen gäller om vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden via ventiler, fönster eller dörröppningar, eller tränger upp ur avloppsledning. • Hemförsäkringen kan ersätta skador som uppstår på lös egendom, till exempel på grund av storm, blixtnedslag och översvämning. Det gäller även livsmedel i kyl och frys som skadas vid strömavbrott. • Förhöjd självrisk gäller ofta vid naturskador som de som uppstår av översvämning, blixtnedslag och skyfall. Man kan få stå för 10 000 kr i självrisk eller ännu mer. ”En rejäl vattenskada från översvämning kan kosta hundratusentals kronor att reparera. Självrisken blir i de fallen hos vissa försäkringsbolag tiotusentals kronor, som husägaren får stå för själv. Vissa bolag har en övre gräns, medan hos andra kan självrisken bara stiga och stiga” säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet. Det finns dock möjlighet att behålla en låg självrisk. Några stycken försäkringsbolag har en allriskförsäkring för byggnaden. Har man det tillägget till villaförsäkringen kan man hos vissa försäkringsbolag slippa förhöjd självrisk vid översvämning, och betalar endast grundsjälvrisken. Hög självrisk på försäkringen är en av många orsaker till varför man genom förebyggande åtgärder ska försöka undvika skador helt och hållet. Några viktiga förebyggande åtgärder för att undvika naturskador på fastigheter är att: • Kontrollera takavvattnings- och dräneringssystem på och kring byggnader, såsom takpannor, hängrännor, stuprör, stenkistor och andra dagvattenanordningar. Om någon vital del är trasig eller fungerar dåligt, reparera om möjligt. • I extrema väderlekar kan man dessutom försöka bygga nya konsuktioner för vattenavledning, även på egen tomt. Rådgör dock med lokala myndigheter och räddningspersonal. • Om det åskar, dra ut kontakter till dator, TV och annan elektronisk utrustning. Bilar och andra motorfordon ersätts för skador om man har helförsäkring. Den som har en halvförsäkring får ersättning för räddning, exempelvis bärgning.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Media

Media