Valberedning inför årsstämma 2014

Till ledamöter i Insplanets valberedning har utsetts:
• Daniel Soussan;
• Richard Båge; och
• Peter Ahldin.

Daniel Soussan har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med gällande fastställd instruktion. Valberedningen representerar tillsammans cirka 66 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2014 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2014 kan göra detta genom e-post till valberedning@insplanet.com eller genom brev till adress; Insplanet AB, Attention: Valberedningen, Box 26 000, 100 41 Stockholm, senast den 31 januari 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rickard Wilton, VD eller Tomas Jonson, CFO, Insplanet på 08-51 000 000.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar