Valberedning inför årsstämma 2017

Till ledamöter i Insplanets valberedning har utsetts:
-   Daniel Soussan (representerar Alloka AB);
-   Emil Viklund (representerar Investeringshuset i Stockholm AB*); och
-   Richard Båge (representerar sig själv).

* Under namnändring, från Bildhuset Images I Stockholm AB till Investeringshuset i Stockholm AB.

Daniel Soussan har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med gällande fastställd instruktion. Valberedningen representerar tillsammans cirka 69 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra detta genom e-post till valberedning@insplanet.com eller genom brev till adress; Insplanet AB, Attention: Valberedningen, Box 26 000, 100 41 Stockholm, senast den 31 januari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Jonson, VD för Insplanet, på 08-51 000 000.

Om Insplanet 
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267 
Mangold Fondkommission AB 
Engelbrektsplan 2 
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550 
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 14:30 CET.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar