Valberedning inför årsstämma 2018

Report this content

Till ledamöter i Insplanets valberedning har utsetts:
·   Daniel Soussan (representerar Alloka AB);
·   Emil Viklund (representerar Investeringshuset i Stockholm AB); och
·   Richard Båge (representerar sig själv).

Daniel Soussan har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med gällande fastställd instruktion. Valberedningen representerar tillsammans cirka 70 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra detta genom e-post till valberedning@insplanet.com eller genom brev till adress; Insplanet AB, Attention: Valberedningen, Box 26 000, 100 41 Stockholm, senast den 31 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Jonson, VD för Insplanet, på 0737-457171

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) 
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com             
 
Mangold Fondkommission AB
Org.nr. 556585-1267
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 16:30 CET.

Taggar:

Dokument & länkar