Välkommen till sjuksköterskestudenternas manifestation i Stockholm idag

”Inte under 24K”organisationen för sjuksköterskestudenter har återupptagit kampen om en rättvis lön. – Nu kräver vi 30 000 i första lön, säger Milo Bescher och My Andresen, sjuksköterskestudenter och initiativtagare.

Press, radio, tv och alla andra är varmt välkomna:

Datum: Måndag 24 april
Tid: Klockan 18:00
Plats: Medborgarplatsen 
Talare: Sjuksköterskestudenter och yrkesverksamma 

”Inte under 24K” organisationen för sjuksköterskestudenter har återupptagit kampen om en rättvis lön. Den här gången under namnet ”Inte under 30K – Vi är skillnaden mellan liv och död”.  Med det sagt vi vill vi bjuda in Er till vår manifestation i Stockholm. Studenter och yrkesverksamma kommer att slutasamman för att gemensamt finna styrka i att tacka nej till alla löner under 30.000kr.

Bakgrundsinformation
År 2011 låg ingångslönerna för sjuksköterskor runt om i landet på mellan 20 000 och 21 000 kronor. För att protestera mot detta startade Umeås sjuksköterskestudenter en kampanj som hette ”Inte under 24k”. Manifestationen blev något man gjorde varje år runt om i landet den 24 april för att visa att man inte tänker gå med på odrägliga löner. Till slut utvecklades organisationen till ”Inte under 25k”, och idag ligger de flesta runt om i landet över 24 000 kronor i första lön och i Stockholmsområdet ligger de flesta på 25 000 kronor. Det finns också platser där kampen har lett till att första lönen är 27 000 kronor.

Lönekartell
Problemet är att storsjukhusen bedriver en lönekartell där alla nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds samma ingångslön, i exempelvis Stockholm är det 25 000 kronor i månaden. Sjukhusen har även kommit överens om att inte konkurrera om arbetskraft (oss!) genom att locka med högre lön, inte heller mellan olika avdelningar. Löneutvecklingen som sjuksköterska är nästintill OBEFINTLIG. Inflationen äter upp höjningen vi har fått, så vi måste försätta puscha upp lönen! För har vi ingen löneutveckling, så måste vår ingångslön öka! 

Varför 30 000?
* Först och främst har sjuksköterskor i princip en obefintlig löneutveckling.


* Sjuksköterskan är ansvarig för all omvårdnad kring patienten, till viss del även den medicinska eftersom det är sjuksköterskan som avgör när läkare ska tillkallas eller inte. Ett tungt ansvar vilar på våra axlar. 

* Sjuksköterskans arbetsmiljö är ofta inte optimal, stressig och både fysisk och psykisk tung. Jobbiga arbetstider, om vi jämför vårt Ob-tillägg med exempelvis Handels avtal så kan man skratta. 

* Vi kommer direkt från utbildningen och kommer med kunskap och kompetens som är ny som ännu inte är i rutin på arbetsplatsen. Med den kunskapen kan vi granska och förbättra arbetet. 

* Jämför man med andra treåriga universitetsutbildningar ligger vi väldigt lågt.

* Att vara skillnaden mellan liv och död som SKL benämner sjuksköterskan är bör värderas högre än vad det gör idag. Flera inom organisationen har vänner som fått jobb eftergymnasiet med likvärdiga löner som en nyexaminerad sjuksköterska. 

Kontakta gärna:

Milo Bescher, sjuksköterskestudent och initiativtagare, tfn: 070 692 52 34

My Andresen, sjuksköterskestudent och initiativtagare, tfn 073 342 60 98

Taggar: