Årsredovisning 2018

Report this content

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på intea.se

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april kl. 12:00 CET.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz eller Christian Haglund.
Kontaktuppgifter finns på: http://www.intea.se/medarbetare/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2018 till 7,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera

Dokument & länkar