Årsredovisning 2019

Report this content

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april kl 12:00 CET.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, grundare Intea, 0733 80 81 23
Henrik Lindekrantz, grundare Intea, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2019 till 9,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media

Dokument & länkar