Årsredovisning 2020

Report this content

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl 12:00 CET.

 
För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, grundare Intea, 0733 80 81 23
Henrik Lindekrantz, grundare Intea, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media

Dokument & länkar