Intea bygger vidare inom affärs- och projektutveckling

Peter Jacobsson ansluter till Intea och kompletterar bolagets affärs- och projektutvecklingsfunktion.

Peter har över 20 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen och har en bred och gedigen kunskap om fastighets- och projektutveckling i olika faser. Han kommer närmast från Fem Hjärtan Holding AB, baserat i Halmstad med fokus på samhällsfastigheter. I rollen som vd har han sedan 2010 byggt upp företagets verksamhet från grunden till ett bestånd om över 60 000 kvm. Innan dess var Peter i fem år verksam som vd för Bygg-Fast AB (ingår delvis numera I Forsen Projekt), med ansvar för bolagets projekt-och fastighetsutvecklingsverksamhet.

Peter kommer att arbeta med affärsutveckling och med Inteas större projekt inom hela koncernen. Inteas projektportfölj har växt kraftigt och den aktiva delen uppgår för närvarande till över 100 000 kvm, utöver befintliga byggrätter och optioner. I tjänsten ingår även ansvaret för Inteas verksamhet i Halmstad och närliggande regioner.

”Vi har sett en explosionsartad tillväxt av vår bygg- och projektportfölj och Intea driver nu ett större antal ny- och ombyggnationer i olika faser. Peter skapar tillsammans med erfarna och rutinerade personer inom Inteas affärs- och projektutvecklingsfunktion en mycket stark organisation för att fortsätta arbetet med att skapa och driva nya projekt inom bolaget”, säger Henrik Lindekrantz.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, Christian Haglund eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Bolaget växer kontinuerligt och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Portföljen består av fastigheter med över 90 procent offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera