Intea etablerar ny projekt- och förvaltningsorganisation i Kristianstad

Report this content

Inteas fastighetsbestånd i södra Sverige har under de senaste åren vuxit snabbt genom flera förvärv. I området pågår även flera omfattande nybyggnadsprojekt. Med Kristianstad bedriver nu Intea förvaltnings- och projektarbete med egen organisation på sex orter i Sverige.

Beståndet i södra Sverige innefattar fastigheter i Kristianstad, Malmö och Lund, med uthyrningsbara ytor om drygt 82 000 kvm. Därutöver bedriver Intea flera stora nybyggnationsprojekt i området med en sammanlagd projektvolym om ca 75 000 kvm där projekten i Kristianstad är de dominerande.

Björn Wemmenborn har rekryterats till rollen som vd för Intea Kristianstad med uppdraget att bygga upp och leda förvaltningsorganisationen i Kristianstad och i Malmö/Lund. Björn kommer närmast från NCC där han haft rollen som projektchef. Innan dess har Björn varit verksam som vice vd på Osbybostäder AB och har även ett förflutet inom Försvarsmakten. Björn påbörjar sin anställning under januari.

I september anslöt Elron Ly med placering i Malmö där han har rollen som driftansvarig för Malmö universitets huvudbyggnad Niagara. Elron är även ansvarig för driften av Psykiatrisjukhuset i Lund.

”Strategin att jobba decentraliserat och lokalt med egna förvaltningsorganisationer är en viktig del i vår strategi. Det ger oss en effektiv och engagerad förvaltning som kan jobba nära tillsammans med hyresgästerna i det dagliga arbetet. Vi har flera spännande projekt på gång i Kristianstad, och med Björn ombord får vi en utmärkt start för att bygga ut ett starkt team i Kristianstad”, säger Henrik Lindekrantz, vd på Intea.
 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, vd, 0732 08 81 02

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656, grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2021 till 13,4 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media