Intea etablerar program för företagscertifikat

Intea Fastigheter AB (publ) etablerar ett företagscertifikatsprogram som ett komplement till koncernens övriga finansiering.

Programmet har ett rambelopp om tre miljarder kronor och ger möjlighet att emittera företagscertifikat med löptider upp till 12 månader. Initialt avser Intea att emittera cirka 1 400 miljoner kronor för att använda till refinansiering av säkerställd skuld, pågående projekt samt förvärv.

Arrangör för programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Danske Bank, Nordea och Handelsbanken.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Henrik Lindekrantz, eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2017 till cirka 4,1 miljarder kronor. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera