Intea förvärvar sjukhusbyggnad i Lund

Report this content

Intea Fastigheter AB (publ) har idag ingått avtal om att förvärva fastigheten Landsdomaren 6 i Lund, där verksamhet inom vuxenpsykiatri bedrivs i lokalerna.

Fastigheten som är belägen i norra Lund, förvärvas från Wihlborgs Fastigheter AB (publ) genom en bolagsaffär för en köpeskilling om totalt 1 400 mkr. Den uthyrningsbara ytan omfattar totalt 27 500 kvm och markytan uppgår till drygt 40 000 kvm.

Region Skåne hyr lokalerna på ett 20-årigt avtal som löper till och med 31 maj 2033. Hyresvärdet uppgår till 65,4 mkr. Byggnaden har tidigare inrymt kontor. Under 2013 genomfördes en omfattande renovering av den ursprungliga delen samt en tillbyggnad om cirka 13 000 kvadratmeter. I lokalerna bedrivs verksamhet inom vuxenpsykiatri.

”Detta är en fastighet som vi haft ögonen på under flera år. Lund befinner sig i en mycket stark utveckling med många unika byggprojekt som pågår i de norra delarna av staden. Sjukvård är ett av våra fokusområden och vi är glada över att ta över ägarskapet av dessa byggnader”, säger Henrik Lindekrantz, Intea.

Tillträde är planerat till den 31 maj 2019.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, 0732-08 81 02
Christian Haglund, 0733-80 81 23

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2018 till 7,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera

Media

Media