Intea miljöcertifierar 74-åring i Halmstad

Report this content

I vackra tidstypiska verkstadslokaler från 1945 mitt i högskoleområdet i Halmstad, har Intea tillsammans med Fragerus Fastigheter omvandlat en före detta industrilokal till 11 000 kvm moderna utbildningslokaler åt Högskolan i Halmstad. Genom höga ambitioner och stor kreativitet har vi lyckats behålla och även förstärka den tidstypiska arkitekturen samtidigt som byggnaden uppfyller dagens alla krav för att kunna certifieras som Miljöbyggnad Silver.

År 1945 förvärvades marken längs Laholmsvägen i Halmstad av Malcus Fabriker för uppförande av nya verkstadslokaler. Byggnaden som är uppförd med en betongstomme och tegelfasad färdigställdes år 1947. Vägen från industrilokal till att idag vara en central del av högskoleområdet har inneburit ett omfattande arbete där hela innanmätet tagits ut för att ge plats åt nya ytor. Tegelfasaden och taket har öppnats upp för fönsterpartier som motsvarar de som fanns 1947. Nya taklanterniner har tagits upp för att få in mer ljus i byggnaden. Innanför tegelfasaden har fem nya våningar skapats och försetts med hållbara lösningar för värme, kyla och ventilation.

”Det här är en av de äldsta byggnaderna som certifierats som Miljöbyggnad. Vi tycker att det är ett inspirerande exempel på hur en befintlig byggnad kan få nytt liv och uppnå de krav som Miljöbyggnad Silver kräver”, säger Jimmy Möller, Chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

Under hösten 2020 påbörjade Högskolan flytten till de nya lokalerna som väntas vara inflyttade och i fullt bruk till våren. I samband med detta påbörjas ett 10-årigt hyresavtal.

Miljöcertifieringen av byggnaden på fastigheten Fanan 62 är en del av Inteas hållbarhetsarbete och visar även att det är möjligt att bevara befintliga hus och omvandla dessa till moderna lokaler i stället för att riva och bygga nytt.

”Riva och bygga nytt är den enkla vägen för att skapa nya lokaler, men genom att bevara välbyggda hus görs en välgärning för miljön i form av väsentligt minskade utsläpp jämfört med nybyggnation. Dessutom bidrar vi till att skapa en bra känsla i området när gammal bebyggelse blandas med ny.”, säger Göran Christiansson, VD på Fragerus Fastigheter.

Intea har som mål att alla nybyggda hus ska miljöcertifieras och befintliga välmående hus ska bevaras. Med nu erhållen certifiering visas att det är möjligt att kombinera dessa mål och därmed bidra till ett hållbart fastighetsägande i det större perspektivet.
 

För ytterligare information, kontakta:
Emma Johansson, Hållbarhetsansvarig, 0702-83 30 32
Johanna Blom, PR och kommunikation, 0760-08 49 59

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2020 till 10,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea Fastigheter AB (publ) finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på 
www.intea.se

Taggar:

Media

Media