Intea startar nytt förvaltningsbolag i Halmstad

Report this content

Genom förvärvet i januari i år har Inteas bestånd i Halmstad vuxit till att omfatta närmare 80 000 kvm. Som ett första steg i att etablera en egen lokal förvaltningsorganisation ansluter nu två erfarna krafter i form av Mona Magnusson och Ola Larsson.

Den 4 januari 2021 tillträdde Intea tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad: Fanborgen 3 samt två delar av Fanan 39. I och med det nya förvärvet så uppgår beståndet i staden till åtta fastigheter med en sammanlagd yta om 78 100 kvm och med ca 20 000 kvm byggrätter.

Inteas strategi är att jobba decentraliserat genom lokala förvaltningsorganisationer med egen personal och stort självbestämmande. Detta innebär många fördelar i form av engagemang, kvalitetsmedvetenhet, snabbare beslutsvägar och en närmare relation med hyresgästerna. Halmstad blir Inteas femte ort med förvaltningsbolag vid sidan av Linköping, Östersund, Vänersborg och Kalmar.

”Vi välkomnar Mona och Ola som kommer att bidra med stor erfarenhet och god stämning. I Halmstad finns nu den kritiska massan för att förvalta med egen personal och nästa steg blir att rekrytera en ansvarig chef. Med personliga relationer till hyresgästerna och en daglig närvaro i husen uppnår vi en högre kvalitet i förvaltningen och kan fortsätta att utveckla området”, säger Henrik Olsson, förvaltningschef på Intea

Mona kommer att arbeta med uthyrningar, omförhandlingar och hyresgästanpassningar. Hon kommer även att ansvara för den dagliga kundkontakten och ha hand om administrativa uppgifter som uppstår kring förvaltningen i området. Ola har tidigare arbetat i området och har en gedigen erfarenhet av drift och skötsel av byggnaderna. I sin roll som driftansvarig kommer Ola även medverka till ett fortsatt hållbarhetsfokus inom den tekniska förvaltningen.

”Genom förvärv och egen projektutveckling växer vi kraftigt på flera orter i landet. Just nu håller vi på att bygga upp nya organisationer i Halmstad och Kristianstad, där vi sedan årsskiftet adderat betydande volym”, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.

Mona och Ola tillträder sina anställningar i maj 2021.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Olsson, förvaltningschef, 0706-78 70 71
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media