Jämtlands Gymnasieförbund expanderar på Campus i Östersund

Report this content

Intea har ingått avtal med Jämtlands Gymnasieförbund avseende ytterligare 3 500 kvm på Campusområdet i Östersund. Hyresavtalet löper på 10 år och omfattar nyrenoverade utbildningslokaler.

Byggnaden som tidigare använts av Mittuniversitetet har nu renoverats till moderna utbildningslokaler om fem våningar, med bland annat nya lärosalar och utökad ventilation. Hyresavtalet löper fram till juli 2029 med ett hyresvärde om 4,8 mkr per år. Inflyttning genomfördes i början av november. Med den nya förhyrningen ökar Gymnasieförbundets förhyrning på Campus till att sammanlagt omfatta drygt 5 600 kvm.

Jämtlands Gymnasieförbund består av de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan samt viss vuxenutbildning. Förbundets uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.

”För Jämtlands Gymnasieförbund är anknytningen till högre utbildning mycket viktig. Genom den nära anslutningen till Mittuniversitetet ges goda förutsättningar för våra elever att närma sig högre utbildning och den forskning som bedrivs vid universitetet”, säger Pär Löfstrand, ordförande i Jämtlands Gymnasieförbunds direktion.

”Vi välkomnar Gymnasieförbundet till deras nya lokaler, i en av de största byggnaderna på området. Lokalerna har genomgått en grundlig renovering för att anpassas till Gymnasieförbundets utbildningsbehov”, säger Jerker Häggström, vd Intea Östersund AB.

 

För ytterligare information, kontakta:
Jerker Häggström, vd Intea Östersund AB, 0701 32 19 00
Johanna Blom, PR och kommunikation Intea, 0760 08 49 59

 

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2019 till 9,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media