Milstolpe för Inteas rättscentrum i Kristianstad

Report this content

Under gårdagen togs nästa steg i Inteas projekt för uppförande av nya rättscentrum i Kristianstad då detaljplanen för del av Kristianstad 4:47 m.fl. (Bangårdsområdet) vann laga kraft. I och med detta skapas de byggrätter om motsvarande ca 40 000 kvm BTA som behövs.

Arbetet med den nya detaljplanen inleddes år 2017 och omfattar ett markområde om 30 000 kvm. Intea tog över stafettpinnen från Jernhusen i mars 2018 och har därefter arbetat intensivt med både hyresgäster och kommunen för att kunna förverkliga ett samlat rättscentrum på platsen.

Länsstyrelsen har under planprocessen haft erinringar avseende risk för översvämningar samt risk för hälsa och säkerhet utifrån det näraliggande Allöverket, men valde efter att kommunen genomfört fördjupade utredningar inom de områdena att godkänna den nya detaljplanen.

”Vi är jätteglada att vi äntligen har en laga kraftvunnen detaljplan så vi kan ta nästa steg i förverkligandet av det nya huset. För några veckor sedan blev det klart att Thage i Skåne AB blir det bolag som ska bygga den första delen med polishuset och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem. Nu håller vi som bäst på med att rekrytera en egen projekt- och förvaltningsorganisation i Kristianstad samtidigt som vi förbereder oss för att under nästa vecka lämna in bygglovshandlingar”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärutvecklingschef på Intea.

Rättscentrum kommer att omfatta lokaler åt Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Totalt omfattar förhyrningarna 34 700 kvm lokalarea med ett sammanlagt hyresvärde om 104,2 mkr per år över hyreslöptider mellan 15 och 25 år. Planerad inflyttning är våren och sommaren 2024.

Hela detaljplanen finns tillgänglig på Kristianstads kommuns hemsida: https://www.kristianstad.se/en/bygga-bo-och-miljo/detaljplan-och-oversiktsplan/detaljplaner/kristianstad-447/

Foto: Krook & Tjäder


För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef, 0708-35 96 80
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2020 till 10,2 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media