Nyanställningar och ny organisation

Intea har haft en stabil tillväxt och under året har flera personer värvats till bolaget. Under sommaren har det blivit klart att Stefan Eriksson och Ulrika Grewe Ståhl ansluter till Intea. Expansionen i bolaget har även medfört att förändringar gjorts i organisationen.

Stefan Eriksson började på Intea den 20 augusti. Han kommer att ha ansvar för koncernredovisning och konsolidering. Tidigare har Stefan arbetat på E&Y där han har varit verksam som auktoriserad revisor i 10 år. Han har även varit en period på Nordea där han bland annat arbetat som specialist inom finansiell intern kontroll.

Ulrika Grewe Ståhl har anställts som ny ekonomichef och kommer att leda Inteas ekonomifunktion som idag består av 7 personer. Ulrika har en lång erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare arbetat på Deloitte som revisor samt på Pandox som koncerncontroller. Hon kommer närmast från Strawberry Properties där hon varit CFO. Ulrika kommer att ingå i Inteas ledningsgrupp när hon börjar i slutet av oktober.

”Bolaget har haft en mycket positiv utveckling sedan start och har på toppen av en rådande högkonjunktur lyckats med att rekrytera många fantastiska medarbetare under de senaste två åren. Vi har ytterligare ett antal personer på väg in i bolaget och är väl rustade för att fortsätta expansionen”, säger Henrik Lindekrantz på Intea.

I den organisationsförändring som har genomförts, har Peter Jacobsson utsetts till förvaltningschef i bolaget med ansvar för projekt och förvaltning. Peter ingår i bolagets ledningsgrupp. Vidare har Kjell-Åke Nilsson, tidigare fastighetschef på Intea, utsetts till affärsutvecklingschef och ingår även han i ledningsgruppen.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz, Christian Haglund eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2018 till 5,6 miljarder kronor. Portföljen består av pågående projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera