Samverkan mellan Intea och NCC gällande nytt häkte i Kristianstad

Report this content

Det står nu klart att det är NCC som har fått uppdraget att uppföra nya lokaler åt Kriminalvården i Inteas nya rättscentrum i Kristianstad.

Förutom ett nytt häkte kommer de nya lokalerna även innehålla lokaler för frivård och nationella transportenheten. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 15 300 kvm (17 600 kvm BTA). Planerad inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024. Den nya byggnaden uppförs med höga krav på arkitektur och med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent.

”Med detta projekt ska vi omvandla den gamla bangården längs med järnvägen till funktionell stadsmiljö. I och med Kriminalvårdens etablering på platsen skapar vi Sveriges modernaste rättscentrum”, säger Peter Jacobsson, projektchef Intea.

”NCC har stor erfarenhet av liknande projekt. Vår förhoppning är att vi ska kunna skriva ett entreprenadkontrakt senare i år och vi ser fram emot att tillsammans med Intea skapa ändamålsenliga lokaler till Kriminalvårdens verksamhet”, säger Ulf Jönsson, affärschef NCC Building Sverige.

Inteas nya rättscentrum kommer utöver lokaler åt Kriminalvården även omfatta lokaler åt Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, med tecknade hyresavtal om totalt 34 700 kvm.

Bild: Krook & Tjäder

För ytterligare information, kontakta:
Peter Jacobsson, projektchef, 0733-75 56 10
Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef, 0708-35 96 80

Om Intea
Intea Fastigheter AB (publ) grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2021 till 13,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media