Serneke bygger åt Intea i Örebro

Report this content

Intea Fastigheter har tecknat entreprenadavtal med Serneke för bygget av den nya samhällsgemensamma larm- och ledningscentralen i Örebro.

Projektet omfattar uppförande av nya specialanpassade lokaler om 11 600 kvm med ett projektvärde om ca 405 miljoner kronor. Byggnaden, som är den första av sitt slag i landet, kommer att innehålla gemensamma larm- och sambandslokaler för Polismyndigheten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Räddningstjänsten i Närke och SOS-alarm.

”Vi har arbetat med detta projekt sedan 2017 och har tillsammans med hyresgästen fått fram unika lokaler där säkerhet och miljö har legat i fokus. Det är spännande att få vara med och arbeta fram en helt ny typ av byggnad som är ett skyddsobjekt och kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent”, säger Kjell-Åke Nilsson, affärsutvecklingschef på Intea.

Hyresavtalet som har ingåtts med Polismyndigheten sträcker sig över 15 år. Hyresvärdet uppgår till drygt 25 miljoner kronor. Byggstart är beräknat till årsskiftet och väntas pågå fram till våren 2023.

”Vi är både glada och stolta att få förtroendet att bygga en sådan viktig funktion i samhället. Vi kommer att ta oss an projektet med samma engagemang och ansvar som vi alltid gör”, säger Magnus Ryström, arbetschef på Serneke.

 

Illustrationer av AG Arkitekter.

För ytterligare information, kontakta:
Kjell-Åke Nilsson, 0708-35 96 80

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2020 till 9,8 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Media

Media