Sabuni välkomnar utredning om nyanländas etablering

Regeringens introduktionspolitik handlar om att ge nyanlända de bästa förutsättningarna för att så fort som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden och lära sig svenska. Utredningens förslag utgår från individen och bygger på att individen själv, tillsammans med en professionell aktör, får större ansvar att utforma sin introduktion.

– Jag välkomnar det perspektivskiftet. Människor som kommer till Sverige är driftiga och kunniga. Den kapaciteten måste tas tillvara, säger integrationsminister Nyamko Sabuni som i dag har mottagit utredningen SOU 2008:58 "Egenansvar - med professionellt stöd".

Utredningen föreslår ett statligt ansvar för flyktingmottagandet och att en pliktlagstiftning införs, vilket innebär att kommuner kan tvingas ta emot flyktingar.

– Pliktlagstiftningen fyller en funktion i det föreslagna systemet. Viktigast i dag är dock det samarbete som sker mellan kommuner för att avlasta kommuner som Södertälje och Malmö. Drygt 30 personer har flyttat från Södertälje och drygt 80 står på tur. Intresset och viljan att samarbeta kring vidarebosättning är stort. Vi har en god mottagningskapacitet med många kommuner som vill ta emot flyktingar. Vad vi behöver är en bättre spridning mellan kommunerna. Utredarens förslag förstärker det redan påbörjade arbetet.

Utredningen kommer att skickas på remiss.

Läs hela betänkandet:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/106508

Om oss

För egenmakt - mot diskrimineringIntegrations- och jämställdhetsdepartementet bildades den 1 januari 2007. Chef för departementet är Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Departementet har cirka 120 anställda.