Integrum tecknar ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet

Report this content

PRESSINFORMATION
16 mars 2018

Integrum har tecknat ramavtal med U.S. Department of Defense (DoD), det amerikanska försvarsdepartementet gällande skelettförankrade proteser för lårbenspatienter. Det nya ramavtalet är på fem år med ett tak på cirka 60 miljoner kronor (7 miljoner amerikanska dollar). Det framstående militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center i Washington DC är det sjukhus som behandlar patienterna inom ramen för samarbetet. Som ett första avrop under det nya avtalet placerade Walter Reed en order för fyra lårbenspatienter på cirka 1,5 miljoner kronor.

"Ramavtalet är en tydlig bekräftelse på att det amerikanska försvarsdepartementet ser storheten i Integrums produkter och hur de hjälper amputerade att återgå till ett normalt liv. Vidare är ramavtalet en betydelsefull byggsten i vår expansion på den viktiga amerikanska marknaden", säger Carl Ekvall, VD i Integrum.

Som tidigare rapporterats har USA under det senaste decenniet upplevt en kraftig ökning av krigsrelaterade amputationer, primärt till följd av militära insatser i Mellanöstern och Afghanistan. Över
1 600 amerikanska soldater har fått en eller flera armar eller ben amputerade i samband med insatserna i Irak, Afghanistan och Syrien (A Guide to U.S. Military Casualty Statistics). Totalt får idag cirka 40 000 amputerade veteraner vård tillhandahållen av USA:s veterandepartement (Department of Veterans Affairs).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 1200 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Carl Ekvall, VD                                                                
Mobil: 0703 - 83 20 12                                
Email: carl.ekvall@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.