Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018

Report this content

PRESSINFORMATION
26 mars 2018

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017 - 31 januari 2017. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Fördjupat samarbete med amerikanska försvarsdepartementet

Årets första 9 månader i sammandrag (1 maj 2017 - 31 januari 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 12 164 (14 294) KSEK
  • Rörelsen totala intäkter uppgick till 15 629 (18 484) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 744 (106) KSEK
  • Nettoresultatet uppgick till -11 296 (-30) KSEK

Varav för tredje kvartalet (1 november 2017 - 31 januari 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 326 (4 652) KSEK
  • Rörelsen totala intäkter uppgick till 2 291 (5 796) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 861 (-1 555) KSEK
  • Nettoresultatet uppgick till -7 945 (-1 214) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 0830 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Carl Ekvall, VD                                                                
Mobil: 0703 - 83 20 12                                
Email: carl.ekvall@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.